Healthology
WOD Type: “Strength & MetCon” WOD Warm-Up: Standard TRX Warm-Up WOD Particulars: Strength: Bench Press WU 1 x 10 @ 135# 1 x 3 @ 180# 1 x 3 @...

WOD Friday 02-20-2015

WOD Type: “Strength & MetCon” WOD Warm-Up: Standard TRX Warm-Up WOD Particulars: Strength: Bench Press WU 1 x 10 @ 135# 1 x 3 @ 180# 1 x 3 @…

WOD Type: “Strength & MetCon” WOD Warm-Up: Standard TRX Warm-Up WOD Particulars: Strength: Bench Press WU 1 x 10 @ 135# 1 x 3 @ 180# 1 x 3 @ 205# 1...

WOD Thursday 02-19-2015

WOD Type: “Strength & MetCon” WOD Warm-Up: Standard TRX Warm-Up WOD Particulars: Strength: Bench Press WU 1 x 10 @ 135# 1 x 3 @ 180# 1 x 3 @ 205# 1…

WOD Type: “Strength & MetCon” WOD Warm-Up: Standard TRX Warm-Up WOD Particulars: Strength: Deadlifts WU 1 x 10 @ 155# 1 x 3 @ 205# 1 x 3 @ 230# 1 x...

WOD Tuesday 02-17-2015

WOD Type: “Strength & MetCon” WOD Warm-Up: Standard TRX Warm-Up WOD Particulars: Strength: Deadlifts WU 1 x 10 @ 155# 1 x 3 @ 205# 1 x 3 @ 230# 1 x…

WOD Type: “Strength & MetCon” WOD Warm-Up: Standard TRX Warm-Up WOD Particulars: Strength: Military Press WU 1 x 10 @ 95# 1 x 3 @ 120# 1 x 3 @ 135# 1 x 3 @...

WOD Monday 02-16-2015

WOD Type: “Strength & MetCon” WOD Warm-Up: Standard TRX Warm-Up WOD Particulars: Strength: Military Press WU 1 x 10 @ 95# 1 x 3 @ 120# 1 x 3 @ 135# 1 x 3 @…

WOD Type: “Strength & MetCon” WOD Warm-Up: Standard TRX Warm-Up WOD Particulars: Strength: Squats WU 1 x 10 @ 135# 1 x 5 @ 175# 1 x 5 @ 200# 1 x...

WOD Saturday 02-14-2015

WOD Type: “Strength & MetCon” WOD Warm-Up: Standard TRX Warm-Up WOD Particulars: Strength: Squats WU 1 x 10 @ 135# 1 x 5 @ 175# 1 x 5 @ 200# 1 x…

WOD Type: “Strength & MetCon” WOD Warm-Up: Standard TRX Warm-Up WOD Particulars: Strength: Bench Press WU 1 x 10 @ 135# 1 x 5 @ 175# 1 x 5 @ 200# 1...

WOD Friday 02-13-2015

WOD Type: “Strength & MetCon” WOD Warm-Up: Standard TRX Warm-Up WOD Particulars: Strength: Bench Press WU 1 x 10 @ 135# 1 x 5 @ 175# 1 x 5 @ 200# 1…

Safetyology